Ontstaan

De oorsprong van nieuwe stalontwerpen van De Lankerenhof ligt in 2004. Chris Borren nam deel aan het project ‘Houden van Hennen’ van Wageningen UR. In het project werden op basis van de behoeften van leghennen en de wensen van consumenten en pluimveehouders uitgangspunten geformuleerd voor de huisvesting van leghennen. Aparte gedragzones en veel bewegingsvrijheid behoorden hiertoe. Chris Borren werkte deze uitgangspunten naar eigen inzicht uit. De Lankerenhof is het fraaie resultaat.

Wageningen UR heeft  gedurende twee legronden onderzocht of de maatregelen in de praktijk de gewenste effecten op milieu, dierenwelzijn en economisch resultaat hebben. Dit heeft bevestigd dat het ontworpen houderijsysteem een positieve bijdrage levert aan milieu en dierwelzijn. Inmiddels worden de eieren en het vlees onder eigen merk verkocht. De consument wil graag weten hoe en waar haar eten geproduceerd wordt. Door de producten onder eigen merk te verkopen is er minder afhankelijkheid van de markt.

ontstaan

Natuur(lijk)

Op De Lankerenhof staat natuurlijk gedrag centraal. De hennen voelen zich in hun element. Ze kunnen binnen en buiten in de beschutting van vele bomen en struiken scharrelen. Ook kunnen ze zich hoog in de stal terugtrekken om op de zitstokken te rusten. In de donkere legnesten kunnen ze in alle rust hun ei kwijt. effecten-dierDoordat er in de stal voldoende licht is, maken de kippen goed sociaal contact. Stress onder de hennen is er niet bij. Ze kunnen zo volop lekkere eieren leggen.

Home

Welkom op De Lankerenhof, een legpluimveebedrijf met oog voor welzijn, milieu, dier en mens.

De Lankechris kippen verkleindrenhof is een biologisch legpluimveebedrijf met per opfokronde ruimte voor 6.000 opfokhennen + 1000 haantjes en verdeeld over twee legstallen ruimte voor bijna 12.000 leghennen. In de stallen en buiten in de ruime uitlopen hebben de hennen alle ruimte om zich natuurlijk te gedragen. De kippen kunnen scharrelen, eten, drinken, rusten en eieren leggen. Het houderijconcept is erop gericht het milieu zo min mogelijk te belasten.

Meer weten? Bekijk het onderstaande filmpje, lees meer over ons op deze website, of kom even langs. Wij zijn elke dag geopend!

Lankerenhof in artikel vakblad PlattelandsPost

De kippen in hun vel en werkplezier voor de pluimveehouder: dat zijn voor Chris en Marjanne Borren uit Voorthuizen twee belangrijke uitgangspunten in de bedrijfsvoering. Zo start het artikel in het vakblad PlattelandsPost.

Samenvatting van het artikel in de PlattelandsPost

Hun gemengde bedrijf – de Lankerenhof – is in 1999 omgeschakeld naar een biologische pluimveehouderij. Borren had geen goed gevoel bij de bestaande scharrelsystemen, omdat deze niet uitgaan van een maximale stimulering van het natuurlijk gedrag van een kip. “De dieren hebben te weinig scharrelruimte ter beschikking. Bij biologisch pluimvee wordt de snavel niet gekapt, dus is het van het allergrootste belang om verenpikkerij te voorkomen. Om dat voor elkaar te krijgen, is een optimaal houderijsysteem nodig.”

Om die reden is Borren in 2004 ingestapt in het project ‘Houden van Hennen’ van Wageningen UR, dat als doel had een optimaal houderijsysteem te ontwikkelend voor zowel dier, pluimveehouder als consument. Sinds 2 jaar staat het resultaat op zijn erf: een opfokstal en een leghennenstal, ieder voor 6.000 dieren, en de complete uitloop vanuit hygiëneoogpunt voorzien van beplanting. Twee innovatieve biologische pluimveestallen met een unieke ronde dakvorm voor een continue luchtcirculatie.
Borren kiest heel bewust voor dierwelzijn, zonder de milieuaspecten uit het oog te verliezen. Zijn stallen kenmerken zich doordat ze veel daglicht binnenlaten, wat het natuurlijke gedrag van de kip bevordert. Overdag is er in principe geen kunstlicht nodig is. Voor de donkere periodes heeft hij in de stal speciale lampen aangebracht, die in samenwerking met Philips Lightning zijn ontwikkeld. Deze lampen bevatten het gehele lichtspectrum, inclusief UV dat belangrijk is voor de hormoonhuishouding, de productie van vitamines en de opbouw van een natuurlijke weerstand. Juist omdat Borren in een intensief pluimveehouderijgebied zit, is een goede weerstand extra van belang.

Lees hier het hele artikel in PlattelandsPost.

De Lankerenhof officieel van start

Onder grote belangstelling is op donderdagmiddag 21 juni De Lankerenhof, het innovatieve biologische leghennenbedrijf van Chris en Marjanne Borren uit Voorthuizen, geopend. Hiermee is het eerste houderijsysteem gebaseerd op het Programma van Eisen van het project Houden van Hennen van Wageningen UR officieel gestart.

Opening

Mr. Renée Bergkamp, Directeur Generaal van het ministerie van LNV, verrichte de openingshandeling. Door met een druk op de knop de zijwand van de leghennenstal te openen, konden de hennen de grote uitloop in. Even daarvoor was zij in haar toespraak al ingegaan op het belang dat het ministerie van LNV hecht aan innovatie gericht op dierwelzijn en milieu. Zij sprak haar waardering uit voor Chris en Marjanne Borren, die willen investeren in bovenwettelijke maatregelen die verder gaan dan de biologische eisen.

Pluimveehouder Chris Borren vertelde over zijn persoonlijke drijfveren om dit houderijsysteem op te zetten. Hij gaf een toelichting op de innovatieve elementen uit het houderijsysteem en vertelde hoe deze aansluiten bij de behoeften van de hennen en bijdragen aan een milieuvriendelijke vorm van pluimveehouderij. Hij verwacht ondanks de extra investeringen, met De Lankerenhof een goed renderende pluimveetak te hebben.
Gerard van Santen, directeur van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei, ging in op het belang van de reconstructie van de Vallei en legde uit dat het initiatief van Chris en Marjanne Borren perfect past in het streven naar een aantrekkelijker en schoner leefgebied.

Op De Lankerenhof is, geheel volgens het Houden van Hennen-concept, uitgegaan van de natuurlijke behoefte van de dieren en een zo gering mogelijke belasting van het milieu. De pluimveehouder heeft daarnaast rekening gehouden met economische aspecten. De Lankerenhof herbergt 6.000 biologische leghennen en 6.000 biologische opfokhennen.

De Lankerenhof is op zaterdag 23 juni van 10.00 tot 16.00 uur geopend voor publiek. Ook zijn bezoekers iedere dag welkom om de kippen te zien scharrelen in het innovatieve houderijsysteem.