Home

De Lankerenhof zoekt hulp. De werkdag van 15 maart j.l. is verplaatst naar 29 maart a.s. i.v.m. de vele regenval in de week voor 15 maart.  We kunnen de 29ste nog hulp gebruiken. Kijk voor aanmelden op www.landschapsbeheergelderland.nl/lankerenhof

Welkom op De Lankerenhof, een leghennenbedrijf met oog voor welzijn, milieu en mens.

De Lankechris kippen verkleindrenhof is een biologisch legpluimveebedrijf met 6.000 opfokhennen en 12.000 leghennen. In en rond de stallen hebben de hennen alle ruimte om zich natuurlijk te gedragen. De kippen kunnen scharrelen, eten, drinken, rusten en eieren leggen. Het houderijconcept is erop gericht het milieu zo min mogelijk te belasten.

Meer weten? Bekijk het onderstaande filmpje, lees meer over ons op deze website, of kom even langs. Wij zijn elke dag geopend!