Ontstaan

De oorsprong van nieuwe stalontwerpen van De Lankerenhof ligt in 2004. Chris Borren nam deel aan het project ‘Houden van Hennen’ van Wageningen UR. In het project werden op basis van de behoeften van leghennen en de wensen van consumenten en pluimveehouders uitgangspunten geformuleerd voor de huisvesting van leghennen. Aparte gedragzones en veel bewegingsvrijheid behoorden hiertoe. Chris Borren werkte deze uitgangspunten naar eigen inzicht uit. De Lankerenhof is het fraaie resultaat.

Op video vertelt Chris Borren over het ontstaan van De Lankerenhof (7 min.).
Wageningen UR onderzoekt gedurende twee legronden of de maatregelen in de praktijk de gewenste effecten op milieu, dierenwelzijn en economisch resultaat hebben. Dit levert gegevens op waarmee andere pluimveehouders wellicht ook aan de slag willen.

ontstaan